Beskrivelse

Nem påføring og god beskyttelse

Frontline Combo Vet er et effektivt middel mod lopper, flåter og lus. Produktet er især effektivt mod lopper  da den stopper loppens cyklus 2 steder. Det skyldtes at produktet indeholder (S)-methopren som dræber loppens larver og æg, samtidig med at de dræber de levende lopper.

Frontline virker aktivt mod flåter og lopper da dyrene optager det ved at sidde i hundens pels indenfor henholdsvis 48 timer og 24 timer. Når hundene er behandlet er de beskyttet mod flåter i op til 5 uger og lopper i op til 12 uger. Behandlingen anbefales at gentages hver 4. uge. Katte er beskyttet mod flåter i op til 2 uger og lopper i op til 5 uger.

OBS! Midlet må IKKE bruges på kaniner.

Anvendelse

Under behandlingen er det en god ide at bruge beskyttelseshandsker. Sprøjt hundens pels på krop og ben i den retning pelsen vokser og gnid herefter produktet helt ind til huden. Sprøjt produktet i hånden eller på en svamp og påfør forsigtigt omkring næse øjne og ører. Sørg for at dyret ikke får det i øjnene. Lad produktet tørrer og vær opmærksom på at hunden ikke slikker det af igen.

Produktresume

Frontline vet.
Indehaver af markedsføringstilladelserne i Danmark: Boehringer Ingelheim Animal health Nordics. Indikationer: Forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat samt flåtangreb hos hund. Behandling af flåtangreb hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af lopper. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Må ikke anvendes sammen med andre loppemidler. Bivirkninger: Yderst sjældent kan ses forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel hudkløe og hårtab. Undtagelsesvis kan ses savlen, reversible nervøse symptomer, opkastning samt luftvejssymptomer. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Udl. V. Se endvidere brugsanvisning på pakningen.
Frontline Vet. spray (fipronil 2,5 mg/ml) beskytter effektivt mod lopper hos hund og kat i op til 2 mdr. og mod flåter hos hund i op til 4 uger. Kan anvendes til hvalpe og killinger, fra de er 2 dage gamle. Dosering: 3-6 ml/kg afhængig af pelsens længde. Overdosering: Ved overdosering kan ses nervøse symptomer, nedstemthed og savlen. Ved kraftig overdosering vaskes dyret grundigt med shampoo straks efter behandling. Pakninger: pumpespray à 100 ml og 250 ml.
Frontline Pour-On Vet. (fipronil 100 mg/ml) beskytter effektivt mod lopper i op til 2 måneder hos hund og i op til 5 uger hos kat samt mod flåter i op til 4 uger hos hund og kat. Pour-On må ikke anvendes til hunde og katte under 8 uger Dosering: Til kat – 1 pipette à 0,5 ml. Til hund – 1 pipette à 0,67 ml op til 10 kg, 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg, 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg, Pakninger: For hver pipettestørrelse æsker 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml og 2,68 ml.
Pligtteksten er forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresuméer. Disse kan vederlagsfrit rekvireres fra Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics eller på www.produktresume.dk