Beskrivelse

Staldren er et effektivt tørhygiejnemiddel, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Fordele ved produktet
  • Staldren er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
  • Staldren er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætser gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørrer dyrenes tynde hud.
  • Staldren binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
  • Staldren er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
  • Staldren desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
  • Staldren er uundværlig i professionelle dyrehold.

Ved vedvarende brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø.

Staldren er et tørhygiejnemiddel, der støver minimalt, som er let at sprede, og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren til kvæg og kalve bruges som følger:
Strø en god håndfuld (50-100 g) pr. m² to gange om ugen. Det virker kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold og/eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed.

Bindestald: Strø Staldren i bagerste del af lejet hvor fugtighed giver mulighed for, at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal og derved bl.a. forårsager yverbetændelse og forskellige klovlidelser.

Sengestald: Brug Staldren som nævnt ovenfor, men i bredere båse, hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere.

Dybstrøelsesstald: Brug Staldren en gang om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m².

Rengjort kælvningsboks: Drys Staldren over hele gulvet. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, inden Staldren igen strøs over hele arealet. Det gøres mellem hver kælvning, så nyfødte kalve kælves i et så rent miljø som muligt. Til kalveboksen bruges Staldren to gange om ugen med en god håndfuld (50-100 g) pr. m². Husk at ramme kanterne, hvor fluerne huserer. Ved diarré bruges Staldren dagligt, indtil udbruddet er overstået.